Privacy

Sharing is caring!

Điều khoản

Khi truy cập vào website http://www.air-scratch.com, nghĩa là bạn cần phải chấp hành các điều khoản dịch vụ, tuân thủ các quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn sẽ không có quyền truy cập vào trang web này. Tất cả những chia sẻ trên trang website này đều có bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách của air-scratch.com nhằm tôn trọng sự riêng tư của bạn về những thông tin mà chúng tôi thu thập được.

  • Các thông tin cá nhân thu thập một cách hợp pháp và công bằng và được sự chấp nhận của các nhân liên quan.
  • Xác định mục đích của các thông tin cần thu thập
  • Các thông tin cá nhân được bảo vệ bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý tránh tiết lộ, sao chép, hoặc sửa đổi. Các thông tin luôn được cập nhập liên tục.
  • Thông tin cá nhân được lưu giữ trong trường hợp cần thiết cho việc thực hiện những mục đích này.

Sharing is caring!